Szkolenia dla administracji – ochrona danych osobowych

Usługi

Podstawowym prawnym aktem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również obecnie definiuje ona ten termin oraz omawia, jak powinniśmy ich używać. W myśl aktu dane osobowe to każde informacje, jakie umożliwiają zidentyfikowanie konkretnego człowieka bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy zatem adres, imię i nazwisko oraz numer PESEL, lecz też tak zwane dane wrażliwe – m. in. informacje o religii, stanie zdrowia oraz ewentualnych wyrokach. O ich ochronę warto zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki globalnej sieci ich pozyskanie i wykorzystanie okazuje się naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre obracają wyłącznie danymi ich pracowników, pozostałe zaś uzyskują dostęp także do danych kontrahentów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają muszą przejść specjalne kursy z ochrony danych osobowych, podczas których nauczą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Okazuje się to bardzo ważne, ponieważ po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić poważne kary – nie tylko pieniężne, ale w najcięższych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich specjalistów zarządzających takiego rodzaju informacjami – są to na przykład pracownicy archiwów, do spraw rekrutacji bądź kadr. W jego koszty wliczone są także materiały dydaktyczne, za pomocą których kursanci szybciej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, kursanci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu i zwykle kończą się tego samego dnia.