Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Usługi

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i przysięgłych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w internecie nietrudno znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz koniecznością, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie obliczyć cenę przekładu. Od czego zatem zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, termin realizacji, stopień skomplikowania przekładu – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Finalną cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Translacja kontraktów handlowych, referatów medycznych bądź prac naukowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu karygodnych pomyłek.

Przekład przysięgły a zwykły

Trzeba podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli na ogół mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]