Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może nam pomóc.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować odpowiednią licencją, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji oraz obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE. Wymogiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi jeśli podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.