Coaching kariery z profesjonalnym doradcą – dlaczego warto?

Usługi

Nigdy wcześniej nie spotkałeś tak dobrej oferty coachingu kariery!

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia ujawnienie Twoich mocnych stron oraz wykorzystanie skrytego potencjału. Na czym współcześnie polega coaching kariery? Czy warto zainwestować w swoje umiejętności zawodowe?

Coaching kariery – profesjonalne przygotowanie dokumentów oraz szkolenia z autoprezentacji

Coaching kariery zrealizowany z profesjonalnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, ale również wieloletnim pracownikom, którzy przygotowują się do zmiany pracy, chcą przebrnąć przez reorganizację w korporacji czy też czują strach przed przemianami w sektorze zatrudnienia. Profesjonalny coach kariery asystuje na licznych płaszczyznach – pokazuje jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zwycięsko przejść proces rekrutacji oraz jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, niezbędne w pracy. Doradca zawodowy zajmuje się także pomocą w poprawnym przygotowaniu dokumentów, np. listu motywacyjnego, CV bądź portfolio projektów, tak, by zwracały uwagę ewentualnych pracodawców, a tym samym podniosły prawdopodobieństwo, iż kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy. Równie istotna jest też pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych przymiotów, który wysoko oceniają specjaliści od rekrutacji.

Kto powinien skorzystać z oferty coachingu kariery?

Chcesz kierować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, by wreszcie odnieść sukces na rynku pracy? A może planujesz zmienić specjalizację, lecz nie wiesz, jaka praca przyniesie Ci satysfakcję i równolegle wysokie zarobki? Coaching kariery sprawi, iż odkryjesz swoje silne oraz słabsze strony, zaczniesz posługiwać się skryte w Tobie możliwości i odnosić sukcesy zawodowe. Biegły doradca zawodowy wspomoże również managerów wysokiego szczebla oraz innych doświadczonych specjalistów, którzy potrzebują profesjonalnych konsultacji. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do wyznaczenia potrzeb doradczych – to wtedy uzgadnia się, czego oczekuje uczestnik, jakiej pomocy potrzebuje i jaka liczba spotkań z coachem kariery pozwoli dotrzeć do zaplanowanego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]