Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Usługi

Skieruj się w to miejsce i dowiedz się, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także predyspozycje do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia przestrzennego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]