Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Usługi

Jeżeli chcesz zamówić badania psychologiczne Bielsko Biała, zajrzyj na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, ponieważ badane parametry słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania każdego roku.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]