Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Usługi z zakresu finansów

Więcej w temacie metody kasowej na https://bit.ly/3KgpdQL.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do skrupulatnego pilnowania wpływu opłat

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach kontrola przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję ryzyka pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]