Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Usługi z zakresu finansów

Dowiedz się wszystkiego o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty może być niespodziewane niedopatrzenie lub chwilowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]