Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Usługi z zakresu finansów

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ odnajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji.

Może być wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, ale również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Systematyczne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym terminie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może przygotować swoje scenariusze działań podejmowanych wobec nieterminowych klientów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wymienione wyżej kroki zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]