Rodzaje kontenerów na odpady

Branża budowlana Robienie zakupów

Kontenery producent. Dowiedz się więcej na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]