Biznes powinien zaistnieć w mediach – o produkcji filmów promocyjnych

Promocja i reklama Usługi

Czasem obraz znaczy więcej niż tysiąc słów – to znane wszystkim przysłowie. Sprawdza się ono też w reklamie, która od lat korzysta ze skuteczności wizualnych środków przekazu. Z początku były to jedynie zdjęcia, jednakże wraz z postępem techniki i zwiększeniem dostępu do kinematografii, a później telewizji oraz internetu, powoli zaczęły wypierać je filmy. Obecnie spoty stanowią jeden filarów każdej kampanii – zarówno jeśli idzie o akcje społeczne, budowanie wizerunki marki czy też promocję konkretnego produktu. Tak obszerne zastosowanie filmów promocyjnych umożliwia w głównej mierze zróżnicowanie ich form, pośród których łatwo można znaleźć tę, która będzie pasować najlepiej do danej strategii reklamowej.

Filmy reklamowe – rodzaje i ich wykorzystanie

Spoty reklamowe są najpopularniejszym rodzajem produkcji filmowych, pomocnym przy promowaniu produktów. Bardzo dobrze znamy je z telewizji, jednak w ostatnich latach ważnym kanałem ich prezentowania jest też internet – często spotykamy je w YouTube lub na portalach informacyjnych, poza tym powszechną praktyką jest wyświetlanie ich w tramwajach oraz autobusach. Warto powiedzieć kilka słów również o firmach korporacyjnych, które są ważną częścią strategii budowania korzystnego wizerunku firmy w oczach przyszłych i pracowników. Istotnym gatunkiem są ponadto filmy promocyjne. Ich produkcję zlecają nie tylko przedsiębiorstwa, ale również inne podmioty – m.in. te parające się reklamą organizacji pożytku publicznego, fundacji i regionów bądź miast. To narzędzie przydające się wspaniale do zaprezentowania piękna danego miejsca, postępów wszelakiego typu inwestycji (na przykład budowy biurowców czy dróg) bądź informacji o działalności mającej za zadanie pomoc potrzebującym. Analogicznym typem są filmy eventowe, będące formą sprawozdania z wielorakich wydarzeń.

Filmy promocyjne – komu zlecić ich realizację?

Żeby reklama oparta o filmy promocyjne dała planowane efekty, powinny one charakteryzować się wysoką jakością. Tym samym produkcję filmów należy powierzyć sprawdzonej, doświadczonej ekipie. Poziom usług świadczonych przez wybrane studio zilustruje nam jego portfolio. Równie ważne jest również to, z jakiego oprzyrządowania ono korzysta. Idzie między innymi o drony pozwalające na wykonanie ciekawych ujęć z powietrza, praktycznie obligatoryjnych w dzisiejszych filmach promocyjnych i korporacyjnych.