Zapisz się na szkolenia ABI

Edukacja Ochrona i bezpieczeństwo

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.