Jak obliczyć kaloryczność paliwa? Analiza wartości opałowej biogazu

Instalacje przemysłowe Technologie

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. Z jakiego powodu powinno się ją sprawdzać? W których dziedzinach przemysłu używane są przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, gazu płynnego i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Parametr ten wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, gazowych, jak i stałych – węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i płynnego czy drewna opałowego. Kontroli może podlegać również wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w sensory gazoweszczegółowo badający m.in. poziom siarkowodoru (H2S), metanu (CH4), wodoru (H2) oraz tlenu (O2). Komponenty te przesądzają o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, a ponadto mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu, stąd stałe weryfikowanie ich poziomu jest niesłychanie istotne.

W jakich sektorach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – między innymi w instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, jak również w innych jednostkach i firmach stosujących biogaz. Dzięki użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe wykrycie wszelakich anomalii w procesie produkcji metanu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiFLEX i AwiECO.