Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Energetyka

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o trigeneracji, odnajdziesz na dalkiapolska.com.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa poszukują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Trigeneracja, energia z odzysku, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przemysłu poprzez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, w głównej mierze przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy redukcję użycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, bądź trigeneracja, podczas której prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest dodatkowo chłód.

W szeregu obszarów przemysłu osiągalne jest również wykorzystanie “czystej energii”, czyli energii z odzysku. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie daje z czasem pokaźne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu gospodarki w przyszłych dekadach

W czasach powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko jak również wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań łączy się ze dużymi kosztami, lecz w rezultacie pożytek jaki one dają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Natomiast minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już zysk dla całej ludzkości.

Nasze dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10