Jakie normy według polskiego prawa muszą spełniać schody wewnętrzne?

Branża budowlana

Dowiedz się więcej o schodach drewnianych dębowych na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i wspaniale prezentujące się, lecz również powinny być nade wszystko wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W trakcie planowania domu czy mieszkania dwupoziomowego należy zatem uwzględnić aktualne przepisy opisujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie parametry muszą spełniać?

Nieważne, czy według projektu planujemy schody wewnętrzne z betonu, z drewna lub ze szkła, ich konstrukcja powinna być zgodna z określonymi w przepisach budowlanych parametrami. Zalecenia przedstawiające to, jak winny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody wewnętrzne, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym dokumencie podano dane o wielkości stopni i spoczników, całkowitej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Zalecana wysokość i szerokość schodów – norma

Jeżeli planujemy zamontować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe korzystanie z nich przez każdego z mieszkańców – również przez osoby skarżące się na problemy z mobilnością, osoby starsze oraz dzieci. Zgodnie z wymienionym powyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Warto jednak wziąć pod uwagę, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależy od ich wysokości, a kalkuluje się ją według podanego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest określona w przepisach – wynosi ona 80 cm, niemniej jednak uważa się, iż wygodniejsze w eksploatacji są schody szerokie na minimum 100 cm. Szerokość spocznika, a więc podestu pomiędzy biegami, winna z kolei mieć co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak m.in. mieszkań dwupoziomowych, jak również budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Parametry techniczne schodów zabiegowych, wachlarzowych oraz kręconych

Przepisy definiują dodatkowo parametry schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble mają kształt trapezów. Schody tego rodzaju są bardzo efektowne, a gdy będą poprawnie zaprojektowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna mieć nie mniej niż 25 cm – to zagwarantuje bezpieczne schodzenie oraz wchodzenie.

Przepisy prawa precyzują też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) oraz zabiegowe. Przypomnijmy, że schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, lecz nie mają one spocznika. Z kolei schody kręcone są konstruowane na planie koła. Jakie parametry muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna wynosić nie mniej niż 25 cm i należy ją zapewnić w dystansie maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne parametry dotyczą schodów kręconych, ale w tym przypadku odległość mierzy się od słupa będącego centralną konstrukcją schodów.

Nasze dane:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]